Kalendarium historyczne

1300 - Figurka Matki Bozej na Lipie zasłynęła cudami
1320 - budowa pierwszej kaplicy
1524 - zburzono kaplicę, zniszczono Lipę z Figurą
1619 - Stefan Sadorski, sekretarz Zygmunta III Wazy odbudowuje Kaplicę
1631 - Sadorski przekazuje Kaplicę Zakonowi Jezuitów
1640 - Bartłomiej Pens maluje obraz Matki Bożej Świętolipskiej
1681 - budowa obecnego Kościoła przez Jerzego Erlty
1690 - pierwsze Nabożeństwo w budujacym się Kościele
1694 - 1712 - budowa krużganków
1722 - 1727 - Maciej Meyer maluje freski
1728 - postawiono drzewo lipowe naprzeciw ambony z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem z r.1654
1780 - kasata zakonu Jezuitów i przejecie Kościoła przez księzy Diecezji
1922 - konserwacja fresków przez Olbresa z Hannoweru
1932 - powrót Jezuitów do Świętej Lipki
1945 - polscy Jezuici obejmują Sanktuarium
1968 - koronacja cudownego obrazu Matki Bożej
tekst z tablicy kamiennej z Sanktuarium